วิธีการชำระเงิน

 H O W  T O  P A Y

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORN BANK

xxx-x-xxxx-x

ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารกรุงศรี
BANK OF AYUDHYA

xxx-x-xxxx-x

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

xxx-x-xxxx-x

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
BANGKOK BANK

xxx-x-xxxx-x

ธนาคาร SCB
ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB

xxx-x-xxxx-x

การยืนยันการชำระเงิน

P A Y M E N T C O N F I R M A T I O N

หากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องทำการอัพโหลดสลิป โดยสามารถเลือกวิธีการยืนยันดังนี้

สามารถยืนยันทางอีเมล

โดยวิธีการ Scan สำเนาใบโอนเงินหรือสลิป ATM ระบุชื่อ / นามสกุล / ชื่อเว็บไซต์ / จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ มาที่ [email protected]

Scroll to Top